Business

อยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่การท่องเที่ยวได้หยุดชะงักลง ทำให้มีการประกาศขายโรงแรมมากมายหลายแห่ง แต่ในทางกลับกันเป็นโอกาสดีในการจับจองซื้อขายโรงแรมสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจและเริ่มต้นเป็นเจ้าของโรงแรม เพราะไม่ว่าอย่างไรโรงแรมก็ยังเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต แต่การเป็นเจ้าของโรงแรมนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการวางแผน และการเลือกทำเลที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจโรงแรมคือ การให้บริการ ให้ความสะดวกสบายและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพัก วันนี้เราจะไปดูกันว่า หากอยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 1. เงินทุน  ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร งบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องมาเป็นลำดับแรก ไม่ใช่เพียงแค่มีเงินทุนเท่าไหร่ แต่ต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ จัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มโครงการต้องใช้เท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อกิจการต่อจากเจ้าของเก่าที่ปล่อยขายโรงแรมมา หรือถ้าเป็นการสร้างใหม่เลย ก็จำเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ละเอียดชัดเจน เช่น ค่าถมดิน ค่าสถาปนิก ค่าออกแบบตกแต่ง การวางระบบสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายสำคัญต่อมาก็คือ ค่าก่อสร้าง ที่รวมค่าตกแต่งภายในไปด้วย และส่วนสุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขายต่าง ๆ 2. การเลือกทำเล จุดแข็งของธุรกิจโรงแรมคือ ทำเลที่เข้าถึงง่าย อาจต้องตัดสินใจว่าทำเลของโรงแรมจะกำหนดอะไรเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก เพราะหากทำเลดี มีจุดสังเกตง่าย ก็เท่ากับกุมความได้เปรียบไว้ได้กว่าครึ่งแล้ว แต่โรงแรมที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องอยู่กลางเมืองเสมอไป […]